باطل سحر پاشیدنی

باطل سحر پاشیدنی

ادامه خواندن “باطل سحر پاشیدنی”

عمل رحمانی و غیر رحمانی در علوم غریبه

عمل رحمانی و غیر رحمانی در علوم غریبه

ادامه خواندن “عمل رحمانی و غیر رحمانی در علوم غریبه”

شرف الشمس و

شرف الشمس و

ادامه خواندن “شرف الشمس و”

انواع سحر

انواع سحر

ادامه خواندن “انواع سحر”

دعای بخت گشایی

دعای بخت گشایی

ادامه خواندن “دعای بخت گشایی”

دعای دفع جن

دعای دفع جن ادامه خواندن “دعای دفع جن”

دعای شفا دعای حاجت

دعای شفا

آیات کریمه ذیل ، رقیه ای برای هر حاجت و نیز برای شفای هر ناخوشی و بیماری است.
فرد مریض میتواند آنرا بنویسد و با خود داشته باشد. یا میتواند این رقیه را با گلاب و زعفران بنویسد و در آب حل کند و بنوشد که به اذن خداوند جل جلاله شفا یابد. همچنین میتوان این آیات را به فرد مریض خواند که شفا یابد و یا اینکه فرد مریض در صورتی که قادر به قرائت این آیات هست، خود مبادرت به قرائت نماید. ادامه خواندن “دعای شفا دعای حاجت”

دعای زبان بند

دعای زبان بند ادامه خواندن “دعای زبان بند”

دعای ابطال انواع سحر و جادو

دعای ابطال انواع سحر و جادو

قبلا مطالبی مختصر پیرامون انواع سحر و طلسم و چگونگی جلوگیری از آنها و باطل کردن آنها بیان شده است. روشهای قرآنی متفاوت و موثری برای ابطال سحر وجود دارد (مثلا استفاده از ادعیه معتبره و حرزهای کاربردی و مجرب) که در کتب مختلفه آمده است وهمگی کمابیش با آنها آشنا هستند.
در ذیل نحوه باطل کردن چند نوع سحر و طلسم با مدد گرفتن از روشهای قرآنی مذکور می افتد:

ادامه خواندن “دعای ابطال انواع سحر و جادو”

دعای کار گشایی

 

دعای کار گشایی

ادامه خواندن “دعای کار گشایی”