وسواس

رفع وسواس

شخصی گوید: به امام صادق (ع) گفتم: گاهی تصورات کفرآمیزی در دلم خطور می کند برای رهایی از آن چه کنم؟ امام فرمود:

هرگاه این حالت برایت پیش آمد بگو لا اله الا الله ،راوی گوید از آن پس هرگاه وسوسه ای در دلم ایجاد می شد، این ذکر را می گفتم و آن وسوسه ها برطرف می شد.

رسول اکرم (ص) فرموده است: «خواندن سوره «ناس» وسواس را منع می کند.»

مرجع  دعا ایران دعا

مرجع دعای  وسواس

رفع وسواس