استخاره

بهتر است در شب قبل از خواب انجام شود

۱- ابتدا وضو بگیرید ۲- ایه نور را ۷ مرتبه بخوانید ۳- سپس (ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر) را ۴۰ بار بخوانید ۴- الان به چیزی که نیت داشتید درباره ی ان استخاره بگیرید را به شکل سوال بگویید ۵- و اخر هم اواخر سوره بقره را بخوانید و سپس بخوابید